صفحه نخست / بایگانی برچسب: ملت پالنه

بایگانی برچسب: ملت پالنه

نشنلیزم / ژباړه

ژباړه د نشنلېزم وېی د نشنلیزم ویی (کلم ه) له دوه برخو نشن او ایزم څخه جوړشویدی. ایزم دګروهنیزو آرونو په معنی دی چې په ډیرو ویوکو پسې د وروستاړي  په توګه  تړل کیږي. لکه سوسیالیزم ، کمونیزم او …  خو نننۍ  نشن  هغه ټولي ته ویل کیږي چې په ټولیزه  …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir